Montážní a servisní činnost

Opravy a instalace rotačních strojů

Zajištění servisních činností v oblasti turbokompresorů, čerpadel všech typů, pístových kompresorů, speciálních strojů a zařízení.

Zpracování kompletního engineeringu pro plánování a provedení oprav včetně zajištění BOZP. Zajištění spolupráce a koordinace oprav s výrobcem zařízení. Zajištění specifikace, dodávek či výroby náhradních dílů. Zajištění revizních zpráv, provedení tlakových a stavebních zkoušek, zajištění schválení provedených testů notifikačními autoritami.

Zajištění pomocných profesí jako jsou izolace, lešení, NDT, manipulační technika atd.

Návrh, výroba a montáže ocelového potrubí

Realizujeme návrhy, výrobu a montáže ocelových potrubních rozvodů. Dodáváme potřebný potrubní materiál včetně kompenzátorů a armatur, atypické potrubní díly, uložení, pomocné ocelové konstrukce.

Vytváříme příslušnou svářečskou a montážní dokumentaci. Vlastníme portfolio svařovacích postupů (welding procedure qualification report – WPQR), na základě, kterých náš svářecí technolog vydává specifikace postupů svařování (WPS) pro příslušné metody svařování. Disponujeme množstvím kvalifikovaných a prověřených svářečů. Potrubí navrhujeme, vyrábíme i montujeme v jmenovitých světlostech od DN15 do DN1200 a v tloušťkách stěny od 1mm do 20mm, z uhlíkových i austenitických ocelí. Rozsah dodávek přizpůsobujeme požadavkům zákazníka – od dodávky potrubních dílů, spojovacího materiálu, těsnění, uložení po zpracování prováděcího projektu, montáž, vyzkoušení a as-built. Zajišťujeme samozřejmě i příslušné ocelové konstrukce, lešení, montážní plošiny, tepelné izolace, nátěry, NDT a schválení autorizovanou osobou.

Výroba a montáž plastového potrubí

Provádíme montáže plastových potrubních rozvodů, včetně dodávek trubek, tvarovek, armatur, kompenzátorů, uložení a výroby atypických dílů.

Technologie spojování plastového potrubí Ke spojování plastového potrubí používáme různé metody (svařování na tupo, svařování elektrotvarovkou, svařování polyfúzní, lepení, přírubové spoje a další metody) Svary jsou prováděny dle certifikovaných postupů svařování WPQR (WPAR). Potrubní rozvody montujeme z ověřených konstrukčních prvků z různých modifikací plastů: polypropylen (PP), polyetylén (PE), polvinylchlorid (PVC), akrylonitril-butadien-styren (ABS), polyvinylidenfluorid (PVDF).

Rozsah dodávky obsahuje vše od kusové dodávky jednotlivých součástí až po komplexní dodávku potrubního systému včetně zpracování prováděcího projektu, dodávky, montáže a příslušného vyzkoušení.

Pro dodávky potrubních plastových systémů využíváme zejména dodávek a know-how švýcarského výrobce +GF+.

Údržba a technologické odstávky

Realizujeme kvalitní, rychlou, komplexní a nepřetržitou údržbu. Provádíme běžnou denní inspekci, strojní údržbu, opravy celých výrobních technologií.

Zajišťujeme dodávky strojních dílů, realizaci technologických odstávek, střední, generální opravy a likvidace havárií. Veškeré opravy provádíme v případě požadavku formou dodávky „na klíč“. Ke každé opravě je zpracován technologický a montážní postup opravy včetně stanovení příslušných kontrol a měření, podmínek BOZP a PO. Kontroly a měření jsou dokladovány měrnými záznamy, zkušebními protokoly, zprávami o opravě a protokoly zkušebny NDT. Spolupracujeme i s autorizovanou zkušebnou materiálu (stanovení mechanických vlastností materiálu, určení příčin mechanického poškození materiálu, apod.) Údržba je realizována týmem zkušených pracovníků s dlouholetou praxí. Všichni zaměstnanci procházejí průběžně opakovaným vzděláváním a výcvikem, včetně výcviku od dodavatelů speciálních strojů a zařízení, jejichž údržbu a opravy provádějí.

Údržba paro-kondenzátních systémů

Spolu s rostoucími náklady na energie se zvyšuje potřeba údržby a optimalizace paro-kondenzátních systémů. Nabízíme Vám ucelený koncept technických řešení v oblasti parokondenzátních systémů, který Vám sníží provozní náklady a současně zvýší spolehlivost systému.

Pro detailní posouzení a optimalizaci paro-kondenzátního systému kontaktujte specialisty RUML s.r.o.

Technika

 • Elektrické svařovací zdroje TIG a MAG Kemppi
 • Elektrocentrály
 • Mobilní osvětlení
 • Vysokozdvižná plošina 23 m
 • Momentové klíče
 • Elektrický utahovák
 • Laserové vyrovnávací zařízení
 • Vibrační diagnostika
 • Konvenční obráběcí stroje (soustruh, frézka, stolní vrtačka, lis, pila)
 • Vysokozdvižný vozík 3,2 t
 • Pojízdná dílna, valníky 3,5 t
 • Traktor s vlekem
 • Montážní kontejnery

Contact form

Directly through our specialist or use the contact form